ჟილეტი ამრეკლით

#8006 - ჟილეტი  4 ამრეკლით, წითელი