ჟილეტი ამრეკლით

#8007 - ჟილეტი  4 ამრეკლით, ყვითელი