ჟილეტი ამრეკლით

#8008 - ჟილეტი  2 ამრეკლით, წითელი