ამრეკლი ჟილეტი

#8009 - ჟილეტი  2 ამრეკლით, ყვითელი