დამცავი ქამარი

#8025 - დამცავი ქამარი საზურგით,
2 მეტრი თოკით, 2 ცალი მარყუჟით