შემდუღებლის ხელთათმანი

#8031 - შემდუღებლის ხელთათმანი, წითელი