დამცავი სათვალე

#8033 - სათვალე ჰერმეტული, გამჭვირვალე რეზინის