არმატურის ხელთათმანი

#8042 - არმატურის ხელთათმანი, ლურჯი