ჩაფხუტი ამრეკლი

#8061 - დამცავი ჩაფხუტი ამრეკლით, ლურჯი