ჩაფხუტი ამრეკლი

#8062 - დამცავი ჩაფხუტი ამრეკლით, თეთრი