ჟილეტი ამრეკლით

#8076 - ჟილეტი ამრეკლით, ელვა შესაკრავით, წითელი