ჟილეტი ამრეკლით

#8077 - ჟილეტი ამრეკლით, ელვა შესაკრავით, ყვითელი