დამცავი ქამარი

#8088 - დამცავი ქამარი საზურგით,
კაფსულით, 2 ცალი მარყუჟით