დამცავი ჩაფხუტი
დამცავი ჩაფხუტი

#8084 - დამცავი ჩაფხუტი, ყვითელი