დამცავი კეპი
დამცავი კეპი

#8079 - დამცავი კეპი, წითელი