დამცავი კეპი
დამცავი კეპი

#8081 - დამცავი კეპი, თეთრი