დამცავი კეპი
დამცავი კეპი

#8080 - დამცავი კეპი, ყვითელი